Vision

Ideen til Larsen regnskab er opstået fordi jeg i gennem en årrække har set mange venner og bekendte, der har forsøgt at starter en virksomhed op fra bunden. Jeg har erfaret at efter en kort tid begynder spørgsmålene og den daglige administration at komme snigende – og dette tager rigtig meget tid – tid som kunne være brugt mere fornuftigt, specielt i en opstartsfase, hvor motivationen er i top. Det kan være svært at kende til alle de opgaver der er forbundet med at starte en virksomhed op.

  • Hvordan er det nu med moms?
  • Hvad kan jeg trække fra?
  • Hvilke krav er der til bilag og dokumentation overfor skattevæsenet?
  • Hvad skal jeg med en procedurebeskrivelse?
  • Hvordan gør jeg?
  • Hvordan kommer jeg i gang?


Min vision er derfor at hjælpe iværksætte godt igang og sørge for, at Din tid bliver brugt på Din Virksomhed og ikke på administrative opgaver som regnskab, moms m.v. Det er mit mål, at hjælpe virksomheden godt igang, og give input til den daglige drift af virksomheden. Jeg har en vision om at bogføring kan gøres nemmere end den traditionelle papirgang, hvor mapper og endeløse mængder af papir sendes frem og tilbage imellem kunden, bogholder og revisor og retur igen.Hos Larsen Regskab arbejder Jeg derfor meget med effektivisering af bogføringsrutiner bl.a. via scanning af bilag og elektroniske filer af f.eks. bankudskrifter m.v. som indlæses direkte i bogføringssystemet og lagres her. Jeg arbejder hen imod en arbejdsgang hvor alt sker med én indtastning fra bogføring til endeligt årsregnskab. Både for at minimere risikoen for fejl i regnskabet og så selvfølgelig for at spare tid og penge…